Taekwon-Do

Taekwon-DoLetterlijk vertaald betekent "Tae" voet, "kwon" hand of vuist en "Do" de manier of de weg.Taekwon-Do is dus het gebruik van de hand en de voet, met als doel zelfverdediging en het verbeteren van je persoonlijkheid.


Voor de serieuze taekwondoïn is het niet alleen het gebruik van de hand en de voet, maar een manier van denken, een manier van zelfdiscipline en ontwikkeling van zelfvertrouwen.


Onze sportschool is aangesloten bij de T.I.N. (Taekwondo International Netherlands). Wij volgende de I.T.F. stijl.


De Taekwon-do lessen omvatten de volgende onderdelen :


•Techniektraining: standen, trappen, stoten en weringen (blokkeringen)


•Stijlvormen (Tuls): uitvoering van technieken, volgens een vastgestelde volgorde (vaste vormen)


•Sparren (Matsogi of Kyorugi): één-, twee- en driestapsparren, vrij sparren, gearrangeerd sparren en het traditionele sparren.


•Breektesten (Kyok) het breken van planken e.d., middels van tevoren bepaalde taekwondotechnieken. Hierbij is vooral de snelheid van belang en niet zozeer de kracht.


•Zelfverdediging (Ho shin sul): het nabootsen van de realiteit, waarbij ook geoefend wordt zich te bevrijden uit verwurgingen, armklemmen, omklemmingen, afweren van aanvallen met een mes, korte en lange stok e.d